Główne cele klubu Rycerzy Jana Pawła II, to wspólne przemierzanie kilometrów propagowanie bezpiecznej jazdy i edukacja w dziedzinach związanych z motoryzacją i bezpieczeństwem. Ponadto klub zajmuje się działalnością charytatywną motocykliści biorą także udział w wielu akcjach i wydarzeniach motocyklowych, współorganizują honorowy klub dawców krwi – działają na rzecz akcji krwiodawstwa takich jak MOTOSERCE.
Współdzielimy wartości chrześcijańskie szczególnie ważnymi wyznacznikami są hasła:

BÓG / OJCZYZNA / RODZINA

Jako członkowie Bractwa Motocyklowego mamy na celu:

  1. propagowanie kultury polskiej i wartości chrześcijańskich poprzez działania edukacyjne
  2. bronić wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
  3. organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych
  4. dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
  5. propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie
  6. promowanie katolickiej duchowości świeckich
  7. wspieranie się wzajemne pomoc bratnia
  8. promocja osoby naszego Patrona – św. Jana Pawła II
  9. działalność charytatywna, na rzecz ubogich i słabszych
  10. współtworzenie klubu honorowych dawców krwi
Motocykl-rycerza-jana-pawla-indian