RYCERZ JANA PAWŁA II to mężczyzna:

  • WIERNY nauce Kościoła Rzymsko-Katolickiego, wchodzący w duchowość św. Jana Pawła II, pogłębiający znajomość Jego nauczania oraz swoje powołanie i formację duchową.
  • MIŁOSIERNY  pochylający się nad potrzebującymi i chcący wspierać słabych i potrzebujących.
  • JEDNOZNACZNY chroniący życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, wierny rodzinie w jej tradycyjnym rozumieniu.
  • SOLIDARNY wpierający w potrzebie Braci i służący im pomocą.
  • BRATERSKI zyskujący wielu konfratrów, którzy stają się dla Niego drugą rodziną.
  • PATRIOTA dla którego: BÓG, HONOR i OJCZYZNA są wciąż żywymi wartościa