Aspirujemy do członkostwa w Polskim Ruchu Motocyklowym

Historia Polskiego Ruchu Motocyklowego swym początkiem sięga czasów, kiedy to polska motoryzacja jednośladowa przeżywała poważny kryzys. W latach 60-tych ulice zdominowane były przez reprezentantów czterech kółek, a motocykle traktowane były jako towar drugiej kategorii, środek lokomocji dla wszystkich tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na zakup „automobilu”. Wówczas ludzie jeździli z konieczności, nie dla przyjemności. Patrząc na to z perspektywy czasu, szczęśliwie w świecie motocykli przez ostatnie 50 lat dokonała się istna rewolucja.

Kiedy w roku 1965 z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni Junak, zainteresowania motocyklistów skierowane było na przedwojenne i wojenne maszyny zachodnie. Pomimo, iż ówczesne zrywy motocyklowe były tłumione przez cenzurę i komunistyczny aparat MO, w Warszawie w roku 1968 powstał pierwszy polski klub Harley-Davidson, a w przeciągu czterech następnych lat kolejne dwa: we Wrocławiu oraz w Łodzi. Zrzeszanie się motocyklistów pod wspólnym szyldem zaowocowało pierwszymi oficjalnymi międzynarodowymi zlotami w Wisłoku, Hańczy, Tucholi i Wolsztynie. Na każdym kolejnym wykładniczo rosła liczba gości.

W 1978 roku zorganizowano w Kaliszu „I-szą Ogólnopolską Konferencję Zarządów Klubów Harley-Davidson i Sokół”. Tak narodził się w Polsce ruch harleyowski i weterański, który stanowił zalążek dla PRM-u. Organizacja ta ewoluowała przez 10 lat, aby ostatecznie określić się w 1988 roku jako dobrowolne porozumienie klubów motocyklowych w Polsce. „Dobrowolne”, ponieważ ustrój panujący wtedy w naszym Państwie nie sprzyjał powstawaniu jakichkolwiek organizacji, tym bardziej, że Polski Związek Motorowy miał już wtedy za sobą kawał historii a jego cele statutowe były zbieżne z tymi, jakie chcieli zalegalizować przedstawiciele PRM-u. Wiara w swoje przekonania i szlachetność celów jakie przyświecały podczas tworzenia porozumienia, pozwoliły przetrwać mu w dobrej kondycji do czasów współczesnych.

Reprezentanci klubów członkowskich spotykali się raz do roku aby omówić sprawy bieżące; wstęp na kongres był również otwarty dla wszystkich instytucji nie zrzeszonych. Otwarty charakter ruchu w pełni odzwierciedla i potwierdza szczytne cele statutowe między innymi kultywowanie tradycji i pamięci o motocyklach zabytkowych, wspólna turystyka, wzajemna pomoc, oraz dialog zarówno na poziomie organizacji zrzeszonych jak i pojedynczej jednostki. Rok 2010 przynosi przełom w historii ruchu. Na XXII kongresie poprzez głosowanie delegacji klubów członkowskich, zamknięto ponad trzydziestoletni rozdział Polskiego Ruchu Motocyklowego jako dobrowolnego porozumienia klubów, oraz utworzono legalnie działające stowarzyszenie, pod nazwą:

Polski Ruch Motocyklowy (PRM)

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polski Ruch Motocyklowy został przekształcony w stowarzyszenie z osobowością prawną, które obecnie zrzesza w swych zastępach kilkadziesiąt legalnych klubów motocyklowych. Ich reprezentanci spotykają się dwa razy w roku na ogólnopolskim kongresie PRM-u aby wspólnie debatować nad kwestiami bieżącymi ruchu motocyklowego. Zarówno kongres jak i samo stowarzyszenie mają charakter otwarty. Pragniemy dalej rozwijać się poprzez dialog i współpracę z nowymi klubami i organizacjami, nadal tworzyć niehermetyczne środowisko oparte na swej długoletniej historii i tradycji, a także na ogólnych zasadach pomocy i wzajemnego poszanowania.