Jesteśmy otwarci na obecność każdego z Was, zapraszamy do wspólnego przemierzania kilometrów Wszystkich, którzy chca zostać przyjaciółmi klubu  –  Hangaround lub też Prospectami (kandydat na pełnoprawnego członka klubu). Status Membera czyli pełnoprawnego członka klubu jest zarezerwowany tylko dla Braci Rycerzy Zakonu Jana Pawła II. Natomiast Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać każdy mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.